Avaliación de Impacto

Avaliación de Impacto

Identificación de elementos patrimoniais e valoración de afeccións

Baseada no traballo directo en campo coa técnica da prospección superficial sobre o terreno, permite detectar todos aqueles aspectos do patrimonio cultural que poidan verse afectados en futuras obras, prevendo así as medidas a adoptar para paliar tales efectos. Pretende facer compatible a execución das obras coa preservación dos rasgos ambientais e culturais dos bens implicados.

Ademais de ser unha esixencia da lexislación en vigor para múltiples tipos de obras, permite contar con unha mellor previsión sobre os costes temporais e presupostarios dos traballos proxectados. É aplicable a múltiples sectores:

  • Gran obra civil: autovías, liñas ferroviarias, novas estradas, ...
  • Actividades extractivas: apertura de canteiras, ampliación de explotacións existentes, etc.
  • Instalacións enerxéticas: tendidos eléctricos, redes de telecomunicación, parques eólicos ou solares, minicentrais, ...
  • Áreas industriais: polígonos empresariais, acuicultura, ...

Comentarios anteriores

Xoan

¡Hola! Esto es un ejemplo para que veas como se vería un comentario para este producto ya publicado.

Información de contacto

Contacta con nós. Utiliza calquera destes medios:
  • OFICINA MÓBIL: 981 806244
  • MÓBIL: 630 753409 (Pilar)
  • MAIL: doa@doaarqueologos.com

Aínda non estamos presentes nos medios sociais do panorama internáutico (preferimos adicar máis tempo a atenderte e traballar para os nosos clientes).

Localización

Onde estamos por se nos queres visitar

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos