FORMULARIO DE CONSULTA

Cubrindo o formulario que ofrecemos podes resolver a dúbida ou cuestión que necesites. O noso compromiso é proporcionar unha resposta rápida e o máis precisa posible.

 Se consideras demasiado complicado explicalo por escrito, utiliza a opción de que sexamos nós quen te chamemos.

 AVISO LEGAL: LEI DE PROTECCIÓN DE DATOS

De acordo co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, informamos que os datos obtidos deste formulario serán incorporados a un ficheiro automatizado baixo a responsabilidade de DESENROLO E OBRAS DE ARQUEOLOXÍA, S.C., coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interés. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito á nosa dirección: Solláns nº 16, Baixo C.P. 15866 TEO (A Coruña).

Mentras non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

O envío destes datos implica a aceptación desta cláusula.

 

Información de contacto

Contacta con nós. Utiliza o formulario para unha cuestión concreta
  • OFICINA MÓBIL: 981 806244
  • MÓBIL: 630 753409 (Pilar)
  • MÓBIL: 626 102691 (Juan Carlos)
  • MAIL: doa@doaarqueologos.com

Aínda non estamos presentes nos medios sociais do panorama internáutico (preferimos adicar máis tempo a atenderte e traballar para os nosos clientes).

Localización

Onde estamos por se nos queres visitar

2012 © CREOWEBS. Diseñamos y creamos