Empezando polo principio...

A primeira vez que un particular se ve na necesidade de acometer unha intervención arqueolóxica é moi común que se esté enfrontando con un mundo descoñecido, sen saber qué lle están pedindo nin o que eso implica en tempo, diñeiro, etc.

Os tipos de actuacións en arqueoloxía son moi variadas e por eso o primeiro é ter claro cales son esas modalidades e o que supón cada unha delas.

Tramitacións necesarias

A actividade arqueolóxica está reglada por lexislación propia, polo que a maior parte das actuacións deben cumplir cos requisitos impostos pola administración.  Neses casos, o arqueólogo non pode executar o traballo encargado inmediatamente, xa que antes haberá de ser autorizado polo organismo de Patrimonio correspondente.

A obra a realizar terá que completar unha serie de pasos consecutivos…

Solucións profesionais adaptadas

Estas son algunhas das características que nos definen:

Só tes que dicirnos qué necesitas e buscaremos a mellor fórmula para ofrecercho.

Procuramos ser totalmente accesibles: atópanos nas nosas oficinas, por teléfono ou usando o mail.  Escolle a opción que che resulte máis cómoda!

Información de contacto

Contacta con nós. Utiliza calquera destes medios:

OFICINA MÓBIL: 981 806 244

MAIL: doa@doaarqueologos.com